Sạc đôi Dekton 21V M21-S40X2

Đặc điểm nổi bật

  • Sạc được tất cả mẫu chân pin Makita 18V
  • Đầy pin 4A 18-21V trong thời gian 60 phút
  • Sạc tách rời, hư 1 cái vẫn sài được
Giới thiệu sạc đôi Dekton 21V M21-S40X2

Leave a Comment