Ruột Bosch 6-100 Suviet

Đặc điểm nổi bật

  • Rô thay thế mài Bosch 6-100
  • Y như rin
  • Có bọc lưới bảo vệ ruột
Giới thiệu ruột Bosch 6-100 Suviet

Leave a Comment