Quạt pin 21V Navara, chân pin Makita 18V phổ thông

Đặc điểm nổi bật

  • Chân pin Makita 18V phổ thông
  • Không kén pin
  • Cánh quạt bằng sắt, độ bền cao
Giới thiệu quạt pin 21V chân pin Mạkita 18V phổ thông

Leave a Comment