Pin Dekton 5 Cell 2.0A chân Makita 18V M21-B2000

Đặc điểm nổi bật

  • Chân pin Makita 18V
  • Dung lượng 2.0A
  • Đế vuông, không ngã máy
Giới thiệu pin Dekton 5 Cell 2.0A chân Makita 18V M21-B2000

Leave a Comment