Máy khoan pin 13mm Dekton 21V, chân pin Makita 18V M21-ID13100PLUS

Video Chức năng “Tạo Xung” trên máy khoan Pin Dekton M21-ID13100PLUS (Bản tạo Xung)
Quay gà bằng máy khoan pin 13mm Dekton 21V, chân pin Makita 18V M21-ID13100PLUS
Tạo xung + chức năng búa …một dạng vừa búa ngang + búa dọc Dekton 13mm M21-ID13100PLUS

Từ khóa tìm kiếm

  • Dekton 13mm phiên bản tạo xung

Leave a Comment