Máy khoan 13mm Dekton 21V BRUSHLESS , chân pin Makita 18V (Dekton 13mm- Dekton Brushless) DK-ID2140MKT Trang 1

Leave a Comment