Máy đục 17mm Dekton 1500W (đầu đục nòng dài 6 ốc, phụ kiện dùng chung Mkt 0810, 0811) DK-DH3505

Leave a Comment