Máy bơm chìm cánh lùa gang có dao chém rác Swirls 0,4-0,75-1,1-1,5-2,2-3 Kw

Leave a Comment