Lưỡi cắt Senka 18 răng 110mm cốt 20mm

Đặc điểm nổi bật

  • Dưới 100K
  • Cắt xuyên đinh
  • Cắt nhẹ tải, phù hợp máy công suất thấp
Giới thiệu lưỡi cắt Senka 18 răng 110mm cốt 20mm

Leave a Comment