Chuyên mục
Đội gạch

Con đội gạch thân vuông

Đặc điểm nổi bật

  • Thân vuông nguyên khối
  • Độ bền X3 mẫu truyền thống
Giới thiệu con đội gạch thân vuông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *