Chuyên mục
Phụ tùng máy bơm hơi

Rơ le bơm hơi ngang ren ngoài 13mm

Đặc điểm nổi bật

  • Sử dụng cho nhiều loại bơm hơi
Giới thiệu rơ le bơm hơi ngang ren ngoài 13mm
Chuyên mục
Phụ tùng máy bơm hơi

Bô e sắt răng 17mm

Đặc điểm nổi bật

  • Sắt 100%
Giới thiệu bô e sắt răng 17mm
Chuyên mục
Phụ tùng máy bơm hơi

Bô e sắt máy bơm hơi không dầu ren 13mm

Đặc điểm nổi bật

  • Sắt 100%
  • Ren 13mm
Giới thiệu bô e sắt máy bơm hơi không dầu ren 13mm
Chuyên mục
Phụ tùng máy bơm hơi

Súng xịt bụi xoáy Pumpkin

Đặc điểm nổi bật

  • Súng xịt gió dạng xoáy
Giới thiệu súng xịt bụi xoáy Pumpkin
Chuyên mục
Phụ tùng máy bơm hơi

Súng phun sơn Pumpkin

Đặc điểm nổi bật

  • Bét rời
  • Độ bền cực cao
Giới thiệu súng phun sơn Pumpkin
Chuyên mục
Phụ tùng máy bơm hơi

Bô e sắt răng 21mm

Đặc điểm nổi bật

  • Chả có gì để hư
Giới thiệu bô e sắt răng 21mm