Chuyên mục
Máy cắt uốn sắt

Máy cắt uốn sắt 25mm Việt Nam

Đặc điểm nổi bật

  • Cắt uốn sắt 18-20-22-25mm
  • Mô tơ toàn phát 3 Hp
Giới thiệu máy cắt uốn sắt 25mm Việt Nam