Chuyên mục
Cối trộn bê tông

Cối trộn bê tông 1 bao sài máy nổ Kawahama 6.5 Hp Thái Lan

Đặc điểm nổi bật

  • Cối trộn 1 bao, loại dày
  • Sử dụng máy nổ Kawahama 6.5 Hp Thái Lan tua nhanh K200
Giới thiệu cối trộn bê tông 1 bao sài máy nổ Kawahama 6.5 Hp Thái Lan